Miljö och kvalitet

Miljö och kvalitet

Kvalitetspolicy

jg_4JG Metall AB är cerifierade enl. ISO 9001:2008

JG Metall AB erbjuder.
– Hög kvalitet på utfört arbete.
– Kostnadseffektiva lösningar.
– Flexibilt och leveransprecision till kund.

Miljöpolicy

JG Metall AB är certifierade enl. ISO 14001:2004

Ansvar för vår miljö angår oss alla. Vi ser det som vårt ansvar och arbetar effektivt med att minska vår belastning på miljön och arbetar ständigt med förbättringar tillsammans med medarbetare leverantörer och kunder.

Återvinning av stålskrot och wellemballage.