Verksamhet/Kompetens

Verksamhet/kompetens

Den långa erfarenheten i höj-och sänkbara stativ har gjort JG till en respekterad spelare på marknaden. Inte bara i Sverige utan även internationellt.

jg_3Mycket av vår unikitet ligger i att vi har hela vår kompetens samlad inom våra fyra väggar.

På vår utvecklingsavdelning, som har en lång erfarenhet av höj- och sänkbara bord, pågår en ständig utveckling av ny teknik. Framförallt lägger vi stor vikt vid Ergonomin, som vi ser som en mycket viktig del i utvecklingsarbetet.

Vår Konstruktionsavdelning, är väl införstådd och lyhörd på marknadens krav, vilket gjort att vi fått långa och djupa relationer med våra kunder.

Vår Produktion har allt inom ny och modern teknik, vilket gör att vi är väl rustade för framtiden. Vi har all tillverkning In-House, allt från plåtbearbetning, svetsning, laserskärning, montering till lackering. Detta gör att vi har full kontroll över våra tillverkning.

Vi har även en framstående Prototyptillverkning som gör att vi kan presentera en helt färdig produkt för kunden.